معنی و ترجمه کلمه دستگاه تولید برق نوسانى در رادیو به انگلیسی دستگاه تولید برق نوسانى در رادیو یعنی چه

دستگاه تولید برق نوسانى در رادیو

oscillator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها