معنی و ترجمه کلمه دستگاه خودکار هدایت کشتى و هواپیما به انگلیسی دستگاه خودکار هدایت کشتى و هواپیما یعنی چه

دستگاه خودکار هدایت کشتى و هواپیما

automatic pilot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها