معنی و ترجمه کلمه دستگاه ضبط تقریرات به انگلیسی دستگاه ضبط تقریرات یعنی چه

دستگاه ضبط تقریرات

dictograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها