معنی و ترجمه کلمه دستگاه عکسبردارى از آفتاب به انگلیسی دستگاه عکسبردارى از آفتاب یعنی چه

دستگاه عکسبردارى از آفتاب

heliograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها