معنی و ترجمه کلمه دستگاه همزمان کننده همگاهگر به انگلیسی دستگاه همزمان کننده همگاهگر یعنی چه

دستگاه همزمان کننده همگاهگر

synchronizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها