معنی و ترجمه کلمه دستگاه کشش به انگلیسی دستگاه کشش یعنی چه

دستگاه کشش

puller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها