معنی و ترجمه کلمه دستگاه به انگلیسی دستگاه یعنی چه

دستگاه

apparatus
appurtenance
device
machine
machinery
mechanism
plant
set
system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها