معنی و ترجمه کلمه دستگیرى کردن به انگلیسی دستگیرى کردن یعنی چه

دستگیرى کردن

assist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها