معنی و ترجمه کلمه دستیابى شاخص دار به انگلیسی دستیابى شاخص دار یعنی چه

دستیابى شاخص دار

indexed access

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها