معنی و ترجمه کلمه دستیابى ناپذیر به انگلیسی دستیابى ناپذیر یعنی چه

دستیابى ناپذیر

inaccessible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها