معنی و ترجمه کلمه دستیار کشیش به انگلیسی دستیار کشیش یعنی چه

دستیار کشیش

acolyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها