معنی و ترجمه کلمه دست از کنترل برداشتن به انگلیسی دست از کنترل برداشتن یعنی چه

دست از کنترل برداشتن

decontrol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها