معنی و ترجمه کلمه دست اندازى کردن به انگلیسی دست اندازى کردن یعنی چه

دست اندازى کردن

encroach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها