معنی و ترجمه کلمه دست انداز یا جاى چرخ درجاده به انگلیسی دست انداز یا جاى چرخ درجاده یعنی چه

دست انداز یا جاى چرخ درجاده

chuckhole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها