معنی و ترجمه کلمه دست قوى به انگلیسی دست قوى یعنی چه

دست قوى

strong arm
strong suit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها