معنی و ترجمه کلمه دست و پا شکسته حرف زدن به انگلیسی دست و پا شکسته حرف زدن یعنی چه

دست و پا شکسته حرف زدن

gibber
smatter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها