معنی و ترجمه کلمه دست کشیدن از به انگلیسی دست کشیدن از یعنی چه

دست کشیدن از

disaccustom
discard
forsaken
give over
go out
knock off
leave
leave off
quit
surcease

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها