معنی و ترجمه کلمه دست به انگلیسی دست یعنی چه

دست

arm
fin
hand
handshake
manus
paw
set
team

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها