معنی و ترجمه کلمه دشبل وار به انگلیسی دشبل وار یعنی چه

دشبل وار

glandular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها