معنی و ترجمه کلمه دشتان شدن به انگلیسی دشتان شدن یعنی چه

دشتان شدن

menstruate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها