معنی و ترجمه کلمه دشت بى درخت به انگلیسی دشت بى درخت یعنی چه

دشت بى درخت

savanna
savannah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها