معنی و ترجمه کلمه دشمنى و عداوت با هر چیز نو و جدید یا تغییر یافته به انگلیسی دشمنى و عداوت با هر چیز نو و جدید یا تغییر یافته یعنی چه

دشمنى و عداوت با هر چیز نو و جدید یا تغییر یافته

misoneism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها