معنی و ترجمه کلمه دعوایى به انگلیسی دعوایى یعنی چه

دعوایى

barrator
bellicose
contentious
litigious
obstreperous
pellicose
pugilist
scrapper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها