معنی و ترجمه کلمه دعوت کردن به انگلیسی دعوت کردن یعنی چه

دعوت کردن

ask
bid
invite


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها