معنی و ترجمه کلمه دعوى دروغ به انگلیسی دعوى دروغ یعنی چه

دعوى دروغ

jactation
jactitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها