معنی و ترجمه کلمه دغل کارى کردن به انگلیسی دغل کارى کردن یعنی چه

دغل کارى کردن

shyster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها