معنی و ترجمه کلمه دفاعى به انگلیسی دفاعى یعنی چه

دفاعى

apologetic
defensive
vindicative


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها