معنی و ترجمه کلمه دفاعى به انگلیسی دفاعى یعنی چه

دفاعى

apologetic
defensive
vindicative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها