معنی و ترجمه کلمه دفاع پذیرى به انگلیسی دفاع پذیرى یعنی چه

دفاع پذیرى

tenability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها