معنی و ترجمه کلمه دفترچه چرکنویس به انگلیسی دفترچه چرکنویس یعنی چه

دفترچه چرکنویس

scratchpad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها