معنی و ترجمه کلمه دفترچه یادداشت به انگلیسی دفترچه یادداشت یعنی چه

دفترچه یادداشت

pad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها