معنی و ترجمه کلمه دلبستگى زیاد به انگلیسی دلبستگى زیاد یعنی چه

دلبستگى زیاد

fixation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها