معنی و ترجمه کلمه دلتنگ کننده به انگلیسی دلتنگ کننده یعنی چه

دلتنگ کننده

dismal
dreary
stuffy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها