معنی و ترجمه کلمه دلسرد سازى به انگلیسی دلسرد سازى یعنی چه

دلسرد سازى

dissuasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها