معنی و ترجمه کلمه دله دزدى یا تلاش کردن به انگلیسی دله دزدى یا تلاش کردن یعنی چه

دله دزدى یا تلاش کردن

maraud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها