معنی و ترجمه کلمه دلواپس به انگلیسی دلواپس یعنی چه

دلواپس

anxious
solicitous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها