معنی و ترجمه کلمه دلیله معشوقه سامسون به انگلیسی دلیله معشوقه سامسون یعنی چه

دلیله معشوقه سامسون

delilah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها