معنی و ترجمه کلمه دلیل آورى به انگلیسی دلیل آورى یعنی چه

دلیل آورى

justification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها