معنی و ترجمه کلمه دل آزار به انگلیسی دل آزار یعنی چه

دل آزار

heart rending
vexatious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها