معنی و ترجمه کلمه دل آزار به انگلیسی دل آزار یعنی چه

دل آزار

heart rending
vexatious

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها