معنی و ترجمه کلمه دل نازک به انگلیسی دل نازک یعنی چه

دل نازک

tenderhearted
tenderhefted
touchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها