معنی و ترجمه کلمه دل و جگر و چینه دان و پا و نوک بال غاز به انگلیسی دل و جگر و چینه دان و پا و نوک بال غاز یعنی چه

دل و جگر و چینه دان و پا و نوک بال غاز

giblets

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها