معنی و ترجمه کلمه دماغى به انگلیسی دماغى یعنی چه

دماغى

cacuminal
cephalic
cerebral
mental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها