معنی و ترجمه کلمه دما برقى به انگلیسی دما برقى یعنی چه

دما برقى

thermoelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها