معنی و ترجمه کلمه دما گرایى به انگلیسی دما گرایى یعنی چه

دما گرایى

thermophile
thermotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها