معنی و ترجمه کلمه دموبیلیزه کردن به انگلیسی دموبیلیزه کردن یعنی چه

دموبیلیزه کردن

demobilize

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها