معنی و ترجمه کلمه دمگاه به انگلیسی دمگاه یعنی چه

دمگاه

forge


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها