معنی و ترجمه کلمه دم انبوه و پشمالوى سگ به انگلیسی دم انبوه و پشمالوى سگ یعنی چه

دم انبوه و پشمالوى سگ

flag

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها