معنی و ترجمه کلمه دم دست بودن آماده خدمت به انگلیسی دم دست بودن آماده خدمت یعنی چه

دم دست بودن آماده خدمت

stand by

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها