معنی و ترجمه کلمه دنبه گوسفند به انگلیسی دنبه گوسفند یعنی چه

دنبه گوسفند

rump


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها