معنی و ترجمه کلمه دندانه دار کردن به انگلیسی دندانه دار کردن یعنی چه

دندانه دار کردن

chine
cog
indent
indenture
jag
rack
tooth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها