معنی و ترجمه کلمه دندانپزشکى به انگلیسی دندانپزشکى یعنی چه

دندانپزشکى

dentistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها